Waarom de kalkkorrel?

DUURZAAM VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

Het beste aspect van de kalkkorrel is zonder twijfel de prijs. In nagenoeg alle situaties is de kalkkorrel het goedkoopste natuurproduct wat momenteel op de markt verkrijgbaar is. Hoewel de schelp qua werking veel overeenkomsten heeft met de kalkkorrel, kan de prijs gehalveerd worden met ons product. Enfin de kalkkorrel van SCHOTGROEP is duurzaam en goedkoop!

WERKT NET ALS EEN SCHELP

Uit TNO onderzoek is gebleken dat de kalkkorrel ook als isolerend product  beschouwd mag worden. De isolerende werking zorgt er dan ook voor dat het product net als de schelp valt in het lage BTW tarief (6%).
Let wel op: dit tarief is geldig wanneer er een laagdikte wordt aangebracht van 30 cm (dit geldt ook voor de schelp).

 

 

Hoe werk de kalkkorrel?

DE REMEDIE TEGEN VERZAKKING

SCHOTGROEP heeft het exclusieve recht op dé oplossing voor verzakkingen en vochtproblemen in de kruipruimte, genaamd de kalkkorrel. De kalkkorrel die SCHOTGROEP  gebruikt is een restproduct van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. In Nederland moet het water eerst onthard (verlagen van kalkconcentratie) worden voordat het naar de consument gaat. In essentie is de kalkkorrel een ‘gewone’ zandkorrel met een laag harde kalk.  Deze laag kalk krijgt de zandkorrel door het onthardingsproces.

Belangrijk om te weten is dat de korrel geen vocht op neemt en ook nauwelijks capillaire werking kent. Het grondwater blijft daardoor waar het hoort, namelijk onder de grond. De korrels hebben een hoge pH-waarde, wat leidt tot een sterke vermindering van schimmel- en stankoverlast. Bovendien is het soortelijk gewicht van de korrels lager dan dat van zand, waardoor de drukbelasting binnen en buiten de wanden van het huis identiek is. De stabiliteit bij de voorgevel neemt hierdoor sterk toe.

Hoe wordt de kalkkorrel aangebracht?

SCHOTGROEP Bodemafsluiting stort de kalkkorrels via het kruipluik met een blaasbulk combinatie. Dit betekend dat SCHOTGROEP met een vrachtwagen bij u langs komt en middels de aangekoppelde slangen bij u de kruipruimte ingaat.  Wanneer alles geïnstalleerd is kan het opvullen kunnen beginnen. Een personeelslid zal dan fysiek in de  kruipruimte aanwezig zijn om de kalkkorrels gericht aan te brengen. Dit betekend dat er een egaal pakket kalkkorrels in de kruipruimte ligt en dat de kruipruimte weer droog en op niveau zal zijn. De uitvoering in een gemiddelde woning zal ongeveer twee tot drie uur van uw tijd in beslag nemen.


vrachtwagen-epsparel